ארגון

הערכה וטיפול מידי בפיתוח וחיזוק הקשר עם רשויות המדינה השונות פגישה עם כל מרכיבי המערכת לצורך תאום ציפיות, ולמידת כל מאפייני המערכת: הפדגוגיים, התקציביים והארגוניים. בחינה, שיפור וייעול של כל המערך הכספי של המועצה.
חינוך

בחינת תקציבי החינוך במועצה במטרה לייעלם ולהגדילם משמעותית, באופן שיאפשר למערכת הפדגוגית להוביל את בתי הספר לשינוי ולהישגים חינוכיים כבר בשנה הבאה. בניית חזון חינוכי פורמלי ובלתי פורמלי מועצתי, בשיתוף אנשי חינוך, חברי הקהילה והנוער.
תעסוקה

שמירה על זכויות החקלאים הותיקים ובעלי הנחלות: בחינת המצב המשפטי של המועצה ושל הנחלות בנושא שימושים חורגים וכניסה למהלך אינטנסיבי על מנת לשקם את הקשר עם הרשויות על מנת לשמר מקורות פרנסה אלו תוך ניצול המצב הכלכלי העולמי לטובת בעלי הנחלות. הפיכת המועצה לגוף שבו המוטו המוביל בעשייה היום יומית הוא התפיסה של התושב כלקוח מרכזי.

איכות חיים וסביבה

קידום חוקי עזר ירוקים בתחום הנקיון ושימור הסביבה לטובת פיתוח איכות הסביבה וקידום רמת החיים של התושבים. בחינת אלטרנטיבות לשמירה על מרחבי המועצה כריאה הירוקה של אזור המרכז, תוך כדי פיתוח מקורות תעסוקה חדשים ומתאימים לתקופתנו (תיירות, למשל). פתרון בעיות חמורות בתחומי התחבורה בעיקר באזורים "מוכי תעבורה" (חוב"ב, כפר נטר, יקום, בית יהושע). הפתרונות יתוכננו בשיתוף התושבים הנוגעים בדבר.