חינוך

בחינת תקציבי החינוך במועצה במטרה לייעלם ולהגדילם משמעותית, באופן שיאפשר למערכת הפדגוגית להוביל את בתי הספר לשינוי ולהישגים חינוכיים כבר בשנה הבאה.
בניית חזון חינוכי פורמלי ובלתי פורמלי מועצתי, בשיתוף אנשי חינוך, חברי הקהילה והנוער.