תעסוקה

שמירה על זכויות החקלאים הותיקים ובעלי הנחלות: בחינת המצב המשפטי של המועצה ושל הנחלות בנושא שימושים חורגים וכניסה למהלך אינטנסיבי על מנת לשקם את הקשר עם הרשויות על מנת לשמר מקורות פרנסה אלו תוך ניצול המצב הכלכלי העולמי לטובת בעלי הנחלות.
הפיכת המועצה לגוף שבו המוטו המוביל בעשייה היום יומית הוא התפיסה של התושב כלקוח מרכזי.