איכות חיים וסביבה

קידום חוקי עזר ירוקים בתחום הנקיון ושימור הסביבה לטובת פיתוח איכות הסביבה וקידום רמת החיים של התושבים.
בחינת אלטרנטיבות לשמירה על מרחבי המועצה כריאה הירוקה של אזור המרכז, תוך כדי פיתוח מקורות תעסוקה חדשים ומתאימים לתקופתנו (תיירות, למשל).
פתרון בעיות חמורות בתחומי התחבורה בעיקר באזורים "מוכי תעבורה" (חוב"ב, כפר נטר, יקום, בית יהושע). הפתרונות יתוכננו בשיתוף התושבים הנוגעים בדבר. .